Vilkår og betingelser for alle bestillinger fra forbrukere

Følgende betingelser og vilkår gjelder for alle forbruker salg over portalen www.bildelerbutikk.co.no, som er tildelt verken for kommersielle eller for uavhengig faglig aktivitet. Ved å klikke på knappen "Kjøp" (bindende bestilling) følgende vilkår og regler for salg, levering og betaling av Wemax Group GmbH & Co.KG ("vi") vil bli anerkjent som gyldig for alle andre avtaleforhold mellom oss og kunden ("du" ): Offisielt kontraktspråk er tysk.

1. Behandling av ordren

Når du plasserer den rekkefølgen du vil automatisk motta en e-post med spesifikasjon av de bestilte varene, kostnader ved levering, utvalgte betaling og frakt forhold og avbestillingsregler i skriftlig form. Kjøpekontrakten anses å være avsluttet først etter levering av varene. Vi lagrer all informasjon om dine bestillinger etter inngåelsen av kontrakten. I tilfelle du mister informasjonen om dine ordre, kan du kontakte oss via e-post, faks eller telefon. Vi vil sende deg en kopi av disse dataene. Du kan endre noen av opplysningene fra bestillingen, men bare før det blir sendt. Vennligst benytt kontaktskjemaet eller send en epost.

2. Instruksjoner for tilbakekall

Forbrukere (tysk sivillovbok (BGB) § 13) har med hensyn til varekjøp på nett en lovbestemt angrerett i henhold til følgende opplysninger.

Angrerett for forbrukere

Du har rett til å annullere denne avtalen innen fjorten dager uten angivelse av grunn.

Angrefristen er fjorten dager fra den dagen da du eller en annen som du har nevnt, som ikke er transportør, har tatt hhv. har besittelse av den siste varen.

For å utøve angreretten, må du melde fra til oss (Autodoc GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Tyskland, telefaksnummer: +49 30 208 478 250, e-post-adresse: [email protected]) med en entydig erklæring (f.eks. med brev som sendes per post, telefaks eller e-post) om din beslutning om å annullere denne avtalen. Du kan bruke det vedlagte annulleringsskjemaet, dette er imidlertid ikke foreskrevet.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om utøvelsen av angreretten før angrefristen utløper.

Annulleringens følger

Når du annullerer denne avtalen, må vi omgående og senest innen fjorten dager fra den dagen da vi mottok meldingen om annulleringen, refundere alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inklusive leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnader som fremgår av at du har valgt en annen leveringsmåte enn den gunstigste standardlevering som vi tilbyr). For denne refunderingen bruker vi det samme betalingsmiddelet som du har brukt for den opprinnelige transaksjonen, hvis ikke noe annet ble uttrykkelig avtalt med deg; ikke i noe tilfelle blir det beregnet noe vederlag på grunn av denne refunderingen.

For varer som normalt kan returneres per post, gjelder:

Vi kan nekte refundering til vi har mottatt varene igjen, eller til du har påvist at du har returnert varene, alt etter hvilket tidspunkt som kommer først.

Du må omgående og i hvert fall senest innen fjorten dager fra den dagen da du ga oss melding om annullering av avtalen, returnere eller overlevere varene til følgende adresse: Autodoc GmbH (Retoure - Lager R) Rhinstraße 132, 12681 Berlin, Tyskland.

Fristen er overholdt når du sender varene før fristen på fjorten dager utløper. Du betaler kun de direkte kostnadene med retur av varene.

For varer som ikke normalt kan returneres per post (f.eks. reservedeler som ikke kan pakkes), gjelder:

Du må bare betale for et eventuelt verditap av varene når dette verditapet kan føres tilbake til en omgang med varene som ikke er nødvendig for kontroll av varenes beskaffenhet, egenskaper og funksjonsmåte.

– Slutt på opplysningene om angrerett –

Mønster annulleringsskjema

(Når du vil annullere avtalen, fyll ut dette skjemaet og send det til oss.)

- Til: Autodoc GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Tyskland, telefaksnummer: +49 30 208 478 250, e-post-adresse: [email protected]
- Hermed annullerer jeg/vi (*) den avtalen som jeg/vi (*) sluttet om kjøp av følgende varer (*)/erleggelse av følgende tjenesteytelse (*)
- Bestilt den (*)/mottatt den (*)
- Forbrukerens navn
- Forbrukerens adresse
- Forbrukerens underskrift (kun ved melding på papir)
- Dato
________
(*) Stryk det som ikke passer.

Unntak fra angreretten

Det finnes lovbestemte unntak fra angreretten (tysk sivillovbok (BGB) § 312g), hvorved vi forbeholder oss å påberope oss følgende regelverk overfor deg: Det er ingen angrerett ved avtaler om levering av varer som ikke er prefabrikkert og der forbrukerens individuelle valg eller bestemmelser er avgjørende for produksjonen, eller varer som er entydig tilpasset forbrukerens personlige behov.

Det er ingen angrerett ved levering av varer når disse varene på grunn av sin beskaffenhet ble uatskillelig blandet med andre varer etter levering.

Dessuten viser vi til at du iht. tysk sivillovbok (BGB) § 357, 7. ledd nr. 1 må gi oss en erstatning for verditap som kan føres tilbake til en omgang med varene som ikke var nødvendig for kontroll av varenes beskaffenhet, egenskaper og funksjonsmåte. Det er avgjort ved rettspraksis at også montering av bildeler er „ikke nødvendig“.

3. Kostnader, levering og frakt

Frakt over Norge:

Levering kostnad for ordre under 2500,00 kr består av 220,00 kr Vi tilbyr gratis frakt hvis mengden av ordren overstiger 2500,00 kr (unntatt for levering i utlandet og spesielle typer shipping - dimensjonert last og pantsette).

Leveringskostnader til øyer og regioner

Spitsbergen 230,00 kr

Hvis du bruker betalingsmetoder som PayPal eller kredittkort, vil du ikke bli belastet med noen ekstra transaksjonsgebyrer.

Frakt utenfor Norge:

Shipping utlandet kostnader som er oppført nedenfor er gyldige uavhengig av mengden av ordren, og er obligatorisk for å få betalt deretter.

Argentina 1800,48 kr
Belgia 108,57 kr
Bosnia-Hercegovina 436,48 kr
Britain 98,07 kr
Bulgaria 107,42 kr
Czech Republic 112,42 kr
Danmark 111,29 kr
De forente arabiske emirater 1309,44 kr
Ecuador 1800,48 kr
Egypt 818,40 kr
Estland 174,05 kr
Finland 119,49 kr
Frankrike 108,57 kr
Færøyene (DK) 162,01 kr
Hellas 108,57 kr
India 1309,44 kr
Irland 327,36 kr
Island 436,48 kr
Israel 818,40 kr
Italia 108,57 kr
Kenya 1800,48 kr
Kroatia 163,68 kr
Kypros 381,92 kr
Latvia 174,05 kr
Liechtenstein 327,36 kr
Litauen 174,05 kr
Luxembourg 108,57 kr
Makedonia, Republikken 436,48 kr
Malta 327,36 kr
Mexico 1309,44 kr
Moldova 436,48 kr
Monaco 436,48 kr
Nederland 108,57 kr
Polen 69,17 kr
Portugal 108,57 kr
Puerto Rico 1309,44 kr
Romania 108,53 kr
San Marino 218,24 kr
Serbia 436,48 kr
Slovakia 108,57 kr
Slovenia 108,57 kr
Spania 108,57 kr
Sveits 341,49 kr
Sverige 101,24 kr
Sør-Afrika 1800,48 kr
Tyrkia 818,40 kr
Tyskland 75,84 kr
Ungarn 95,77 kr
USA 1091,20 kr
Zambia 1800,48 kr
Østerrike 108,57 kr

Ekstra kostnad for overdimensjonert last:

Følgende reservedeler er å anse som overdimensjonert last: batteri, katalysator, manifold, eksospotte, racing eksosanlegg, terskel, vinge, drivstofftank, spoiler, tilhengerfeste (stikk), kåpe, motorlokk, motorpanser, isolasjon av motorrommet og støtfanger.

Levering av overdimensjonert last til Norge er ikke mulig!

Levering av overdimensjonert last innenfor Tyskland:
1) Shipping kostnaden for samleren, katalysator, lyddemper, racing eksosrøret skal økes med 54,56 kr som overdimensjonert last
2) Shipping kostnaden av terskel, bensintank, vinge, spoiler og støtfanger vil bli økt med 109,12 kr som overdimensjonert last
3) Shipping kostnaden av kåpe, tilhengerfeste (stikk), motorlokk, motorpanser, isolasjon av motorrommet over Tyskland vil bli økt med 163,68 kr som overdimensjonert last.

Ekstra fraktkostnader for overdimensjonert last i utlandet (i andre land):
Belgia: 294,08 kr
Czech Republic: 228,61 kr
Danmark: 403,20 kr
Frankrike: 403,20 kr
Italia: 512,32 kr
Luxembourg: 294,08 kr
Nederland: 294,08 kr
Slovakia: 337,73 kr
Sveits: 294,08 kr
Sverige: 512,32 kr
Østerrike: 294,08 kr

Tillegg for overdimensjonert last er gyldig for hvert element. Merk: Transport av overdimensjonert last i land som ikke er angitt i denne listen er ikke mulig.

Alle prisene som oppgis her er eksklusiv merverdiavgift.

Leveringstid:

TILGJENGELIG

betyr at produkt finnes på vårt lager. Produkter med denne statusen vil bli sendt innen 1-2 dager fra mottak av betaling for bestillingen.

UTILGJENGELIG

betyr at produktet kan ikke bestilles: varen er enten utilgjengelig eller avviklet. Istedenfor kan du bestille en lignende vare fra en annen produsent.

Det er ingen leveranser på offentlige fridager.

4. Betalingsbetingelser

PayPal:
Når du plasserer ordren, vil du bli omdirigert til PayPal side. Vennligst, logg inn og foreta utbetaling. Å betale ved hjelp av PayPal må du ha PayPal-konto. Det er ingen ekstra toll.

Kredittkort:
Vi sikrer vår side og andre systemer med teknikk og organisatoriske tiltak mot tap, ødeleggelse, tilgang, endring eller spredning av dine data av uvedkommende. 
Etter at du har valgt kredittkort som betalingsmetode, kan du klikke på «kjøpe». Etter dette vil du bli omdirigert til en sikker side der du kan velge ditt kredittkort type. Til slutt, må du angi riktig kortinformasjon og for å bekrefte betalingen. Pengene vil bli trukket fra kredittkortet ditt når bestillingen er plassert.

5. Forbehold om eierforhold

Varene vil være vår eiendom inntil de er betalt i sin helhet.

6. Garanti

Alle forholdene er utsatt for de lovbestemte garantibestemmelser. Den lovbestemte garanti tiden er av 24 måneder, og begynner med levering av varer. De følgende situasjoner er unntak: skader på grunn av varene sliter ut, feil bruk eller feil vedlikehold. Garantien gjelder ikke i tilfelle av feil eller skader som oppstår av feil eller upassende bruk (installasjon), unnlatelse av å følge bruksanvisningen eller upassende eller forsømmelig behandling. Garantien bortfaller hvis du utfører arbeid og / eller reparasjon av deler, eller få den utført av folk som ikke er autorisert av oss, som kan forlenge eller stige mangelen. I en garanti sak er det opp til deg å avgjøre om påstanden om dine rettigheter, om du vil at delen skulle repareres eller byttes (supplerende ytelse). Hvis den valgte type supplerende ytelse er unødvendig dyrt, er kravet begrenset til den respektive resterende løpetid på oppfyllelse.

Andre rettigheter, særlig kanselleringen av kjøpekontrakten eller hennes reduksjon kan bare gjøres gjeldende etter en rimelig frist for etterfølgende ytelse, dersom denne ytelsen mislykkes to ganger. I tilfellet av varer utført under garantien kontakt, vil ingen nye garantiperiodene brukes. Hvis det er en spesiell produsent garanti som kan brukes i tillegg til den sjenerelle garantien, vil dette faktisk bli spesifisert i produktbeskrivelsen. Denne garantien vil være gyldig bare for den respektive vare.

7. Avfall systemer / Instruksjon for batteribruk

Vårt firma er knyttet til en omfattende avfallssystem. På forespørsel vil vi gi informasjon om nærmeste lokale samling senter (gjenvinningsstasjon) til din posisjon, der avhending av emballasje forskrifter (forordningen) blir utført gratis.

Batterier inneholder miljøskadelige stoffer., men batterier kan resirkuleres. Gamle batterier skal ikke komme inn i det enkle husholdningsavfall, de må kastes separat. Batteri selgere er juridisk forpliktet til å ta tilbake brukte batterier, forbrukerne er pålagt å bringe de gamle batteriene til en passende samling sentrum.

Symbolet med en søppeldunk med kryss over trykt på emballasjen betyr at produktet ikke må kastes med kommunalt avfall. Rett under bin symbol er det kjemiske navnet på forurensende inneholdt:

Pb = Bly inneholder mer enn 0,004 prosent bly.
Cd = kadmium inneholder mer enn 0.002 prosent kadmium.
Hg = kvikksølv inneholder mer enn 0,0005 prosent kvikksølv.

Du kan returnere batterier for en riktig avhending. Vennligst send en tilstrekkelig frankert pakke med søkeordet "Batteri avhending " til følgende adresse: Wemax Group GmbH & Co.KG, Französische Straße 12, 10117 Berlin

Vær oppmerksom!

Elektrisk og elektronisk produkter skal ikke kastes samen med husholdningsavfall. Forbrukere kan levere sine gamle elektronisk utstyr gratis på en av de lokale samling sentre (resirkulering sentre).

Wemax Group GmbH & Co.KG
Französische Straße 12
10117 Berlin

Email: [email protected]

8. Aksept av forbrenningsmotorer og giroljer

Det bør bemerkes at vi godtar på vår offisielle adresse, som er nevnt ovenfor, brukes forbrenningsmotoren oljer og gear oljer, siden det er vår rettslig plikt til å samle inn brukte forbrenningsmotor og girolje, oljefilter og regelmessig forekommende oljeholdig avfall.

Kostnadene refererer utelukkende til aksept i seg selv, og ikke for transitt (porto). Vennligst informer deg selv i dette tilfellet om mulige begrensninger av postforsendelse i samsvar med bestemmelsene i Lov om vegtransport, Forskrift om landtransport av farlig gods.

Berlin, Mars 2015